top of page

Nasloucháte při nákupech na internetu hlasu srdce nebo rozumu? Pro mallpay jsme vyvinuli charaktery a sérii animovaných reklam, ve kterých sledujeme rozpory v rozhodování srdce a  mozku – postav zosobňující právě ony zmiňované hlasy, kterými se nejčastěji řídíme.

bottom of page